Over dit artikel

Overspanningsbeveiliging

Wanneer de voedingsspanning van een gevoelige schakeling absoluut niet te hoog mag worden, dan moet men er voor zorgen dat de voeding bij een te hoge spanning meteen wordt uitgeschakeld. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een thyristor te ontsteken, waardoor dan een seriezekering doorbrandt. Een andere, minder destructieve mogelijkheid is een MOSFET die de voedingsspanning uitschakelt.
Voor de detectie van overspanningen en het sturen van de beveiligingsschakeling is er nu een overspanningsbeveiligings-IC van Linear Technology , de LTC1696. Het IC werkt met een voedingsspanning van +2,7...27 V, afkomstig van de ruwe gelijkspanning vóór de stabilisator. Door middel van de twee feedback-aansluitingen FB1 en FB2 kunnen twee spanningen worden gecontroleerd. Deze spanningen moeten door spanningsdelers worden aangepast aan de drempelspanningen van het IC.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...