Over dit artikel

Sense-weerstand

in step-up-schakelregelaars

Voor de regeling van de uitgangsstroom bij schakelregelaars worden weerstanden in serie met de belasting geschakeld. De verliezen in deze weerstanden kunnen verlaagd worden. Hoe, dat laten we aan de hand van een voorbeeld zien. We laten acht witte LED's branden op een spanning van 4,8 V.
In alle IC's voor een schakelregelaar zit een referentiespanningsbron en een verschilversterker. De uitgangstrap wordt aan de hand van het verschil tussen de spanning over een externe sense-weerstand en de referentiespanning aangestuurd. De spanningsval over deze weerstand moet van dezelfde grootteorde zijn als de referentiespanning (bij moderne DC/DC-omzetters rond de 1,2 V). De verliezen in deze weerstand voor de stroommeting kunnen bij een grote belastingsstroom behoorlijk oplopen en dat is juist bij batterij-voeding ongewenst. Met een kleine aanpassing van de schakeling kan het spanningsverlies over de weerstanden voor de stroommeting verminderd worden. Hierdoor neemt het vermogen dat in deze weerstanden wordt verstookt ook navenant af.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...