Over dit artikel

RC-meting in BASCOM AVR

Nieuw commando voor BASIC-compiler

Bascom AVR, de populaire BASIC-compiler voor AVR-microcontrollers van Atmel, is een commando rijker geworden. In plaats van met het onnauwkeurige GetRC0 wordt een RC-waarde nu via twee poortaansluitingen bepaald.
Als een microcontroller geen analoog/digitaal-omzetter heeft, moeten kunstgrepen worden toegepast om de waarde van een weerstand of condensator in een RC-keten te bepalen. In BASCOM AVR is daarvoor het commando GetRC aanwezig. De capaciteit van de hier (in figuur 1) op poort D.4 aangesloten RC-keten moet 100 nF bedragen, de te meten weerstand moet 0...10 k zijn.
GetRC zorgt er nu voor dat de condensator heel snel wordt geladen en dan in kleine stapjes wordt ontladen, tot het laag-niveau is bereikt. De stappen worden geteld en in een word-variabele opgeslagen (listing 1).
Het display moet natuurlijk eerst zodanig worden geconfigureerd dat de waarde afleesbaar is.
Wat theoretisch zo veelbelovend klinkt, faalt in de praktijk echter jammerlijk. Het resultaat van twee - direct na elkaar uitgevoerde - metingen (10 k en 4,7 k, beide met 100 nF) gaf als resultaat 756 respectievelijk 508!
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...