Burkhard Kainka
Over dit artikel

Opgepikt

Antennes en filters voor DRM-ontvangst

Opgepikt
Voor de eerste ontvangstresultaten van de zelfgebouwde DRM-ontvanger volstaat als antenne een eenvoudig stuk draad. Maar wie op zoek is naar een serieuze antenne, zal hier een aantal nuttige aanwijzingen vinden.
Radiogolven in het microgolf-gebied planten zich voort in een rechte lijn, zoals licht. De radioverbinding eindigt bij een obstakel of bij de horizon die, afhankelijk van de antennehoogte, zelden verder zal liggen dan 100 km. Radiogolven met een frequentie beneden 30 MHz gedragen zich daarentegen geheel anders en planten zich via verschillende wegen voort. Maar deze gecompliceerde propagatie kent ook minder gunstige eigenschappen, zoals snelle sterktefluctuaties, selectieve fading en grote reikwijdteverschillen tussen dag en nacht.
Straling en voortplanting
Bij de voortplanting (propagatie) van radiogolven in het kortegolfgebied speelt de ionosfeer een belangrijke rol. Bepaalde luchtlagen op grote hoogte worden door de zon geïoniseerd. De ionosfeer ontstaat doordat de deeltjes- en gammastraling van de zon luchtmoleculen treffen, waardoor elektronen worden losgemaakt en het molecuul een ion wordt.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Gerber bestand

De PCB bij dit artikel is als Gerber file beschikbaar gesteld. Elektor Members kunnen exclusief deze files gratis downloaden en gebruiken om de PCB zelf af te drukken met geschikte apparatuur óf de Gerber te laten drukken via een dienstverlener.

Elektor kan u bijvoorbeeld de PCB Service van onze partner Eurocircuits van harte aanbevelen. Deze dienst van Eurocircuits maakt gebruik van dezelfde productieprocessen die wij ook zelf gebruiken voor onze serie-productie.

Reacties worden ingeladen...