Over dit artikel

Eenvoudige audio-piekdetector

Deze audio-piekdetector geeft oversturing van een paar stereo-kanalen aan door middel van slechts een enkele LED.
De linker en rechter kanalen zijn identiek opgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van de schakelniveaus van Schmitt-trigger NAND-poorten in het bekende 4093-IC. De drempelwaarde voor IC1a (IC1b) wordt ingesteld met instelpotentiometer P1, die via R2 (R1) een voorspanning levert met een hoge impedantie. Deze voorspanning wordt via C3 (C2) gemoduleerd door het audiosignaal. Als nu tijdens pieken van het audiosignaal, de spanning op pen 1 en 2 (5 en 6) van IC1a (IC1b) lager wordt dan de drempelwaarde, wordt de uitgang van IC1a (IC1b) hoog.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...