Over dit artikel

Eenvoudige functiegenerator

Deze schakeling levert over een vrij groot frequentiebereik een symmetrisch driehoeksignaal, een positieve zaagtand (langzaam stijgend, snel dalend), of een negatief zaagtandsignaal (snel stijgend, langzaam dalend). Bovendien zijn met deze signalen corresponderende blok- respectievelijk pulssignalen beschikbaar. De signaalvorm wordt ingesteld met schakelaar S1, de frequentie van het uitgangssignaal wordt bepaald door de stand van potentiometer P1.
In de gekozen opzet is een tweede, zwevende voeding nodig die bij ons prototype door een 9 V-batterij werd verzorgd. Met de potmeter en een weerstand van 120 wordt van deze voeding een referentiestroom afgeleid die de uiteindelijke frequentie van het uitgangssignaal bepaalt. Deze constante stroom loopt door de basis/emitter-overgangen van T1 en T2. De basis-collectorstromen door deze transistoren zijn evenredig met de referentiestroom en bovendien afhankelijk van de spanning tussen de basissen en de massa van de schakeling.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...