Over dit artikel

Dubbele reset-monitor

Moderne digitale systemen werken met een spanning van +3,3 V en vragen nu en dan zelfs om een lagere stuurspanning van bijv. 1,8 V, 1,5 V of 1,2 V. Om een reset-signaal uit deze spanningen op te wekken, waren tot nu toe twee reset-IC’s nodig die op beide spanningen ingesteld waren. De LTC2904/5 van Linear Technology is op twee spanningen tegelijk instelbaar.
De instelling geschiedt door de ingangen S1, S2 en TOL volgens de tabellen met V1 of massa te verbinden, of juist open te laten.
Via de TOL-aansluiting wordt de tolerantie van beide spanningen ingesteld. Hoe hoger de tolerantie, hoe lager de drempelspanning.
Uitgang RST (pen 3) is een open-drain uitgang en deze wordt laag zodra minstens één van de spanningen onder het drempelniveuau zakt.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...