Over dit artikel

Zuinig relais

Relais gebruiken vaak meer stroom dan strikt noodzakelijk is. Deze schakeling zorgt er voor dat het relais op de normale manier aantrekt, maar dat daarna de stroom door de relaisspoel wordt teruggebracht tot de helft. Deze kleinere stroom is voldoende om het relais aangetrokken te houden, maar het energieverbruik is dan vier maal minder dan bij normaal gebruik. De schakeling is vooral bedoeld voor relais die gedurende langere tijd aangetrokken moeten blijven.
De schakeling werkt als volgt. Bij het inschakelen van het relais door middel van T1 zijn de condensatoren C1 en C2 beide ontladen. Over de relaisspoel staat dan in eerste instantie de volledige voedingsspanning, zodat het relais goed bekrachtigd wordt. Door de kleine waarde van C2 duurt dit maar heel kort, daarna bepaalt de waarde van R3 de stroom door de spoel. Tegelijkertijd wordt elco C1 opgeladen via R2.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...