Elektor Team
Over dit artikel

Professor Oßmann´s mysterie 3

Professor Oßmann´s mysterie 3
In deze aflevering gaat het om het een schakeling die twee ideale spoelen bevat, zoals in figuur 1 te zien is. De spoelen zijn met elkaar verbonden en daartussen zijn een weerstand en een schakelaar parallel geschakeld. Beide spoelen hebben dezelfde waarde: L1=L2=L= 2 mH. De schakelaar is in eerste instantie gesloten.
Door spoel L1 loopt eerst (t<0) een stroom I1(0) van 1 A. Door spoel L2 loopt dan nog geen stroom, aangezien de schakelaar gesloten is. Dus: I2(0)=0. Op het moment t=0 wordt schakelaar S geopend en daarna wachten we een heel lange tijd. De vraag is nu:
Hoeveel energie WR wordt door weerstand R in warmte omgezet, wanneer men oneindig lang wacht?
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...