Over dit artikel

Delphi voor elektronici, deel 6

De PC als oscilloscoop

Delphi voor elektronici, deel 6
Vorige keer hebben we een aantal basiszaken behandeld die nodig zijn voor het uiteindelijke doel dat in dit deel ter sprake komt: een oscilloscoop die gebruik maakt van de geluidskaart. Unit2 uit deel 5 kan hierbij prima dienst doen als hoofdelement in het nog te programmeren gedeelte.Meestal gebruiken we het wav-formaat als we via de geluidskaart iets willen weergeven. Dat hebben we ook toegepast bij de functiegenerator in deel 4. Met geluid opnemen werkt het omgekeerd. De informatie wordt ingelezen door de kaart en weggeschreven in een datablok dat de gegevens in wav-formaat vastlegt. Dit wordt bij het openen van het apparaat aangegeven, waarna het apparaat een leeg datablok krijgt aangeboden en deze gevuld met data weer teruggeeft.Aan het begin van het datablok (de header) wordt beschreven hoe het blok wordt ingedeeld. Hiervoor is een type gedefinieerd in de MMSystem-unit, een 'TwaveHdr type', waarin de gegevens over de data vermeld worden. De header is een onderdeel van het datablok, terwijl het 'opname/weergave'-formaat wordt ingesteld bij het opnameapparaat.Voor het instellen van het opnameapparaat is het type TPCMWaveFormat aanwezig. Dit werkt met het eerder genoemde PCM-formaat dat we ook zagen in de geluidsrecorder.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...