Over dit artikel

Elektronische zekering

-

Er bestaan al geruime tijd allerlei stroombegrenzers die gebruik maken van een uitschakelbare laagohmige sensorweerstand. Maar sinds kort biedt Maxim (www.maxim-ic.com) een familie van IC's aan waarin de sensorweerstand en schakelaar zijn geïntegreerd. In de tabel is een overzicht te zien van de leden van deze familie.
Er zijn twee manieren om in geval van overbelasting het circuit te onderbreken. Het eerste type (latching) zal na overbelasting afgeschakeld blijven, totdat aan de ingang een nieuwe ON-impuls wordt gegeven. De toestand van afgeschakeld zijn wordt ook op de /FLAG-uitgang kenbaar gemaakt. Het tweede type (auto-retry) zal na een bepaalde vertragingstijd opnieuw inschakelen. Er wordt dan direct getest of de overbelasting nog steeds optreedt en het IC schakelt zonodig onmiddellijk opnieuw af. Dit type heeft geen /FLAG-uitgang. Met een interval van ongeveer 300 ms wordt de uitgang gedurende 40 ms weer ingeschakeld om de stroom opnieuw te meten. Tijdens deze zogenaamde blanking-time wordt beoordeeld of de stroom onder de limiet valt.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...