Elektor Team
Over dit artikel

THD: Sallen&Key versus MFB

-

THD: Sallen&Key versus MFB
Actieve filters zijn er in verschillende soorten, waarbij de Sallen&Key-versie wellicht het meest toegepaste type is. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een spanningsvolger, maar ook versterking is mogelijk (twee extra weerstanden). Een nadeel van dit filter is de relatief grote gevoeligheid voor de toleranties van de componenten. Metingen aan dit type filter gaven aan dat dit niet alleen de filterkarakteristiek betreft, maar ook de vervorming. Een voordeel is wel dat rond een enkele versterkertrap ook complexere filters dan derde orde mogelijk zijn, maar in zo'n geval worden wel hoge eisen gesteld aan de componenten.
Een tegenhanger van Sallen&Key is de zogenaamde Multiple Feedback (MFB) variant. Deze wordt zo genoemd omdat de terugkoppeling uit twee takken bestaat. Een klein nadeel is misschien de inverterende opzet, maar daar staat tegenover dat de versterking zonder extra componenten ook groter dan eenmaal kan zijn. Bovendien is het filter minder gevoelig voor toleranties van de componenten.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...