Burkhard Kainka
Over dit artikel

Kortegolfconverter

-

Met deze kortegolfconverter zonder afregelspoelen kan een eenvoudige middengolfontvanger gebruikt worden voor ontvangst van kortegolfstations. Signalen uit de 49-meterband worden door de converter omgezet naar een frequentie van 1,6 MHz. Aan de hoge kant van de middengolfband wordt een vrije frequentie gekozen en de kortegolfsignalen worden naar die frequentie omgezet. Een draadantenne van 1 à 2 meter is al voldoende voor een goede ontvangst.
De converter bevat een oscillator die werkt op circa 4,4 MHz. Twee LED’s worden in de oscillatorkring misbruikt als capaciteitsdioden. Die zorgen voor de afstemming, bestuurd door een meerslagspotmeter. Het frequentiebereik wordt ingesteld door het afregelen van de emitterstroom met de 1-k-instelpotmeter. De oscillatiefrequentie is sterk afhankelijk van het werkpunt van de transistor.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...