Burkhard Kainka
Over dit artikel

Transistor-dipmeter

-

Deze dipmeter is een afstembare HF-oscillator. De resonantiekring van deze oscillator wordt dicht bij een andere, te onderzoeken, resonantiekring gehouden. Als de resonantiefrequenties aan elkaar gelijk zijn, zal het meetobject energie aan de resonantiekring van de dipmeter onttrekken. Dat is te meten.
Men noemt een dipmeter ook wel een ‘griddipper’, omdat dipmeters vroeger met buizen werden opgebouwd. Het draaispoelmetertje was dan verbonden met het rooster (grid) van de buis en gaf aan hoeveel stroom er door het rooster liep, wat een maat was voor de belasting van de resonantiekring. Meestal waren zulke griddippers uitgerust met meerdere spoelen, waardoor kon worden omgeschakeld tussen verschillende meetbereiken.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...