Elektor Team
Over dit artikel

Micrometer-motor

Piëzo-aandrijving rukt op

Micrometer-motor
Piëzo-actuatoren en -motoren dringen in steeds meer toepassingsgebieden door. Grote kracht, nauwkeurigheid tot in het nanometergebied en de kleine afmetingen zijn kenmerkend voor dit type aandrijving.
De ontdekking van menig natuurkundig fenomeen bracht regelrechte technische revoluties teweeg, zoals de röntgenstralen of de stroomversterking in de transistor. De mogelijkheden van veel andere ontdekkingen kwamen echter pas na tientallen jaren te voorschijn. Twee voorbeelden zijn de supergeleiding (die al in 1911 werd ontdekt) en het hierna beschreven effect.
Al in 1880 ontdekten de Franse broers Jacques en Pierre Curie dat op toermalijnkristallen een lading ontstaat indien men het materiaal onder druk zet. Dit werd bekend als het piëzo-effect (naar het Griekse woord 'piezein' voor drukken). Ook het omgekeerde fenomeen was waar te nemen – sommige materialen vervormen op een karakteristieke manier als er een elektrische spanning op wordt aangesloten.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...