Record-afscherming voor magnetische velden

18 mei 2015, 00:01
Record-afscherming voor magnetische velden
Record-afscherming voor magnetische velden
Een onderzoeksteam van de Technische Universiteit van München heeft een onderzoeksruimte met een inhoud van 4,1 kubieke meter gebouwd met een afscherming die zowel statische als dynamische magnetische velden meer dan een miljoen maal verzwakt. De natuurkundigen willen deze ruimte gebruiken voor onderzoek naar zeer zwakke magnetische verschijnselen zoals de ladingsverdeling (magnetisch dipoolmoment) in neutronen.

Het reduceren van elektromagnetische storingen is een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle uitvoering van veel natuurkundige, biologische en medische precisie-experimenten. In onze omgeving worden wij echter continu blootgesteld aan zowel natuurlijke als kunstmatige magnetische velden. Zo hebben we in Midden-Europa altijd te maken met het aardmagnetisch veld van ongeveer 48 microtesla, en daarnaast met magnetische velden die afkomstig zijn van  transformatoren, elektrisch aangedreven werktuigen en bijvoorbeeld ook van metalen deuren.  
Om de invloed van deze velden zoveel mogelijk te beperken hebben de onderzoekers een afscherming gemaakt die bestaat uit verschillende lagen van een hoog-magnetiseerbare legering. Het restveld dat binnen deze afscherming overblijft is kleiner dan het magnetisch veld in de lege ruimte van ons zonnestelsel.  

Foto: Astrid Eckert / TUM
gerelateerde items