Betere zonnecellen door silicium nanokristallen

10 december 2013, 14:36
Betere zonnecellen door silicium nanokristallen
Betere zonnecellen door silicium nanokristallen

Een groep natuurkundigen van de Universiteit van Amsterdam (UVA) heeft in samenwerking met een collega van de Karel Universiteit in Praag experimenteel aangetoond dat dicht opeengepakte nanokristallen van silicium invallende lichtdeeltjes op een zeer efficiënte manier kunnen omzetten in minstens twee keer zoveel elektrische ladingsdragers. Dit lijkt een veelbelovende manier om de opbrengst van gewone zonnecellen van silicium aanzienlijk te verhogen.

 

De onderzoekers hebben laten zien dat de vermenigvuldiging van ladingsdragers in silicium nanokristallen zeer efficiënt is (tot 100%), en plaats vindt bij energieën die in het zonnespectrum aanwezig zijn. Bij de experimenten werden de nanokristallen beschenen met licht van één kleur. De energie van de fotonen uit dat licht wordt door de kristallen opgenomen en vervolgens als fotoluminiscentie weer uitgezonden. De opbrengst die dat geeft is een maat voor het opwekken van ladingsdragers in de kristallen. Uit de experimenten bleek dat anders dan gebruikelijk bij halfgeleider nanokristallen de opbrengst met toenemende fotoenergie toenam, en beter verliep bij een hogere concentratie van nanokristallen.

 

De resultaten van het onderzoek werden op 9 oktober 2011 gepubliceerd in de online-editie van Nature Nanotechnology.

 

Meer info:
http://www.uva.nl/actueel/nieuws/nieuws.cfm/69A39E34-364A-40DD-9C0ED5DF14D8F960

 

Illustratie: Dolf Timmerman et al

Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items