De Elektor SDR Hands-on kit is bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in Software Defined Radio of SDR. Dit is een radiotechniek die gebaseerd is op software om het eigenlijke radiowerk te doen. In een traditionele radio worden elektronische schakelingen gebruikt om een hoogfrequent draaggolfsignaal te moduleren of te demoduleren om er informatie aan toe te voegen of uit te halen. SDR doet dit alles in software.

Elektor heeft in de loop der jaren al veel aandacht besteed aan SDR. Niet alleen aan de techniek, maar ook in de vorm van praktische en eenvoudig te bouwen hardware. Al in 2007 verscheen er een SDR-ontvanger in de vorm van een shield voor een Arduino Uno, waarbij de Uno zorgde voor de afstemming van de oscillator op het SDR-board. Het audio uitgangssignaal van de printplaat werd naar een PC gestuurd, die met speciale SDR-software de ontvangen audiosignalen eruit haalde. Op deze manier konden signalen van 150 kHz tot 30 MHz worden ontvangen.

Aan de slag met de Elektor SDR Hands-on kit

Het Arduino-compatibele SDR shield in de Elektor SDR Hands-on kit is een SDR-front-end dat radiosignalen tot 30 MHz kan ontvangen en uitzenden. Het SDR Hands-on boek laat zien hoe je het kunt gebruiken om bijvoorbeeld morse signalen, kortegolf radiostations, single sideband stations en digitale signalen te ontvangen, maar ook hoe je een QRP zendontvanger kunt bouwen of hoe je het in een elektronica lab kunt gebruiken als meetinstrument.

De kit wordt in meer details gepresenteerd in deze video:
 

BronnenVertaling: Hans Adams