Dankzij EDI leggen we een beveiligde verbinding met de systemen van opdracht­gevers en leveranciers waarmee we intensief samenwerken. Na een zorgvuldig voorbereidingstraject is deze Electronic Data Interchange in gebruik genomen. Het voordeel is dat orderverwerking en administratieve afhandeling voor alle betrokkenen efficiënter verlopen.
 
Opdrachtgevers sturen orders via EDI naar ons toe. Controles die we voorheen per inkooporder uitvoerden, worden door dit platform gevalideerd en ingeladen in ons ERP-systeem. Zodra een order is afgerond, verloopt ook de financiële afhandeling geautomatiseerd.
 
leveranciers
Onze vaste leveranciers zijn eveneens aangesloten op EDI. Onze bestellingen en de daarop volgende orderbevestigingen lopen daardoor via dit platform. EDI controleert of alle bestellingen op tijd worden geleverd en of de inkoopprijzen en fabrikantcodes overeenkomen. Zodra de leverancier de bestellingen levert, volgt automatisch hun elektronische factuur. Na systeemcontrole wordt de factuur in ons ERP-systeem geladen en doorgestuurd naar onze financiële software voor afhandeling.
 
Afgelopen jaar ontvingen wij al de helft van alle leveranciersfacturen via EDI, waarvan 85% na controle direct werd doorgestuurd naar ons financiële pakket. Het is ons doel de financiële en administratieve samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers verder uit te breiden. Het geautomatiseerde proces via het EDI-platform vergroot de efficiency voor ons allemaal.
 
onze EDI-expert: Sander Buth, senior it application manager