We leven in een maatschappij waarin we streven naar hogere performantie en efficiëntie in alles om ons heen. Computers gaan naar een 7nm processors, supercomputers doen 148,6 petaflops en elektrische auto's streven naar een bereik van 1000km. Vanuit technologisch oogpunt komen deze evoluties meestal neer op een hogere energiedichtheid, en bijhorende temperatuur hotspots. Traditionele oplossingen zoals luchtkoeling met geëxtrudeerde aluminium profielen volstaan niet meer.

Er is nood aan efficiëntere koeling om de technologische vooruitgang op snelheid te houden. Koeling met een vloeistof (water, glycol, ...) in plaats van lucht zorgt voor een 10x tot 100x betere warmteoverdracht. Een geoptimaliseerd ontwerp van het koellichaam kan het rendement met een factor twee of meer verhogen. Een generatief geoptimaliseerd ontwerp is zo complex dat het vaak niet kan worden geproduceerd met traditionele technieken zoals frezen, spuitgieten, extrusie, ... Additive manufacturing(AM) biedt hiervoor een oplossing.

Er zijn vandaag de dag verschillende metaal AM-technieken beschikbaar. Het grootste nadeel van deze AM-technieken is de productieprijs en de snelheid. Deze barrières zijn de belangrijkste redenen waarom we AM onderdelen nog niet dagdagelijks zien. Economische serieproductie van complexe koellichamen is de focus van ValCUN. Nauwkeurig waar nodig en economisch waar mogelijk. De ValCUN technologie laat ook hybride productie toe. Een combinatie van traditionele productietechnologieën zoals spuitgieten en extrusie met Additive Manufacturing.

Voor de koeling van een IGBT heeft een generatief ontwerp de koelprestaties met 40% verhoogd. Het produceren van 100.000 koelers met SLM (selective laser melting), één van de AM productietechnologie, is moeilijk haalbaar.  Eén machine heeft twee jaar printtijd nodig en zou meer dan € 100 per onderdeel kosten. De combinatie van spuitgieten met de AM-technologie van ValCUN maakt het mogelijk om deze batch in 6 maanden te produceren tegen een eenheidsprijs van een factor 3 tot 5 minder.

Wilt u blijven innoveren en heeft u behoefte aan een kostenefficiënte koeling voor serieproductie, neem dan contact op met Jan via jan.depauw@valcun.be. We selecteren de vijf meest interessante cases, berekenen in een partnership hoeveel toegevoegde waarde we voor u kunnen creëren,  en voorzien u graag van een gratis demo-onderdeel om de kwaliteit te beoordelen. 

Meer info
www.valcun.be