Thomas Scherer

Grote acceptatie van elektrische auto’s in Duitsland

2 januari 2019, 18:51
Grote acceptatie van elektrische auto’s bij jongeren. Afbeelding: Infineon/Statista.
 
Grote acceptatie van elektrische auto’s bij jongeren. Afbeelding: Infineon/Statista.
 
Volgens een in opdracht van Infineon door Statista uitgevoerd onderzoek in Duitsland overwegen ruim 2/3 van de Duitsers de aanschaf van een elektrische auto. Bij jongeren onder de veertig is de acceptatie zelfs 80 %!

Het is een trend die je overal ziet: jongeren zijn meer geneigd tot experimenteren en accepteren nieuwe technologieën met minder reserves dan ouderen. En dat geldt ook voor elektrische auto’s: terwijl het idee om binnenkort een elektrische auto aan te schaffen bij Duitsers onder de veertig veel voorkomt, blijft de oudere generatie van meer dan zestig jaar steken op een acceptatiegraad van 50 %. Of is 50 % in deze leeftijdsklasse juist een heel positieve uitkomst?

Er kwam bij deze enquête nog meer interessants aan het licht: de bereidheid om een elektrische auto te kopen neemt toe met het inkomen, want onafhankelijk van de leeftijd is die bij huishoudens met een inkomen van 4.000 € of meer per maand zelfs al 74 %. En ook bij de gebruikskosten zijn de Duitsers blijkbaar niet zo gierig: 62 % zouden bereid zijn om meer dan 4 €/100 km te betalen, als de stroom „schoon” wordt opgewekt. En voor 15 % zijn zelfs kosten van meer dan 6 €/100 km geen groot probleem.

Uit deze studie blijkt dat zelfs nu al een vergaande elektromobiliteit mogelijk zou zijn, want al in 2017 werd in Duitsland bijna 550 TWh elektrische energie opgewekt, waarvan meer dan 140 TWh = 26 % „groen“. Als deze productie volledig ter beschikking zou staan voor elektromobiliteit, dan zou dat voldoende zijn voor bijna 48 miljoen auto’s: een miljoen meer dan er daadwerkelijk rondrijden op de Duitse wegen. Natuurlijk kunnen we daaruit ook concluderen dat voor volledige elektromobiliteit de capaciteit van de stroomproductie en -distributie bijna verdubbeld zou moeten worden. Dat is nogal wat, als je in aanmerking neemt dat er heftig gediscussieerd wordt over windparken in de Noordzee en men in Beieren weigert om voldoende hoogspanningsleidingen aan te leggen in de eigen bondsstaat.
Om van de kosten nog maar te zwijgen…
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items