Natuurkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben, samen met collega’s uit Nijmegen en Hong Kong, een één molecuul dikke laag wolfraam-disulfide supergeleidend gemaakt met behulp van een elektrisch veld. Door de veldsterkte steeds verder te verhogen konden ze laten zien dat het materiaal van een isolator verandert in een supergeleider en daarna opnieuw in een isolator. Hun metingen laten de typerende ‘koepelvormige’ supergeleidende fase zien; als eersten konden zij een verklaring geven voor dit fenomeen. De resultaten zijn gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Wolfraam-disulfide Onder leiding van RUG adjunct-hoogleraar Justin Ye maakten zij met behulp van een elektrisch veld een supergeleider van het één atoomlaag dikke wolfraam disulfide (WS2), dat zich normaal gesproken gedraagt als een halfgeleider. In eerste instantie, wanneer er weinig ladingsdragers aanwezig zijn, is WS2 een isolator. Het elektrische veld pompt ladingsdragers in de isoleren...