Radiofrequente straling kan de ontwikkeling van het geheugen bij jongeren negatief beïnvloeden, blijkt uit een onderzoek van medewerkers van het Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH). Het onderzoek is uitgevoerd met ongeveer 700 jongeren in Zwitserland. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Mobieltje

De snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gaat gepaard met een toegenomen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden in het dagelijkse leven. De belangrijkste bron van die straling is de mobiele telefoon wanneer die dichtbij of tegen het hoofd wordt gehouden. Er zijn inmiddels meerdere studies uitgevoerd om eventuele gezondheidseffecten te identificeren, hoewel de resultaten niet werkelijk overtuigens waren.

Iconisch geheugen

Bij het recente Zwitserse onderzoek is gebleken dat cumulatieve blootstelling van de hersenen aan de elektromagnetische straling van mobiele telefoons gedurende een jaar een negatief effect kan hebben op de ontwikkeling van het iconisch geheugen (beeldgeheugen) bij jongeren; dit is een bevestiging van de resultaten die bij een studie in 2015 zijn gevonden.

Rechter hersenhelft

Het beeldgeheugen bevindt zich voornamelijk in de rechter hersenhelft; bij jongeren die hun mobieltje tegen het rechteroor hielden, was het effect van RF-strating dan ook meer geprononceerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat de RF-straling die door de hersenen wordt geabsorbeerd inderdaad verantwoordelijk is voor het waargenomen verband.
Andere aspecten van draadloze communicatie, zoals het verzenden van tekstberichten of het spelen van spelletjes, veroorzaken slechts een marginale blootstelling van de hersenen aan RF-straling; hier kon geen verband met de ontwikkeling van het geheugen worden vastgesteld.

Andere factoren

De onderzoekers wijzen er op dat en nog meer onderzoek nodig is om de invloed van andere factoren uit te sluiten. Zo bestaat de mogelijkheid dat de resultaten van het onderzoek zijn beïnvloed door puberteit – die zowel een invloed op het gebruik van mobiele telefoons kan hebben als de cognitieve toestand en gedrag van de onderzoeksdeelnemers kan beïnvloeden.

Een aanbeveling van de onderzoekers is in elk geval om bij telefoneren een koptelefoon te gebruiken (of de luidspreker in te schakelen).