Katalysator voor omzetten koolstofdioxide

20 mei 2017, 00:00
Dr Edwin S. Gnanakumar. Foto: HIMS/UvA
Dr Edwin S. Gnanakumar. Foto: HIMS/UvA
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een katalysator uitgevonden die koolstofdioxide (CO2) doeltreffend kan omzetten in koolstofmonoxide (CO). Deze uitvinding, waarvoor binnenkort octrooi wordt aangevraagd, maakt een duurzame toepassing mogelijk van CO2, een actief broeikasgas dat in verband wordt gebracht met de klimaatverandering. Mocht de katalysator ook op grotere schaal succesvol blijken, dan zou CO2 hiermee op een praktische manier kunnen worden omgezet in bruikbare chemische verbindingen.
Koolstofdioxide is een spoorgas in de aardatmosfeer dat een belangrijke rol speelt bij het reguleren van de oppervlaktetemperatuur van de aarde doordat het warmte vasthoudt. Hoewel het een belangrijk onderdeel vormt van de koolstofkringloop staat CO2 ook bekend als een actief broeikasgas. Als gevolg van menselijk handelen neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer al sinds de industriële revolutie gestaag toe. Op dit moment wordt deze toename gezien als een van de oorzaken van de opwarming van de aarde.
Onderzoekers Gnanakumar en Raveendran, beide werkzaam binnen het UvA-brede onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry, hebben nu een katalysator ontdekt die CO2 op een efficiënte manier en onder relatief gematigde omstandigheden kan omzetten in CO. Deze CO kan vervolgens met behulp van bestaande technologie worden omgezet in een aantal gangbare koolwaterstoffen. Zo ontstaat een efficiënte manier om CO2 te verwerken.
De activiteiten rond de CO2-katalysator vinden plaats in het kader van het Europese onderzoeksproject CAPITA (Catalytic Processes for Innovative Technology Application), dat medegefinancierd wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items