verkeerde componenten uit de stuklijst zijn geselecteerd. Dit is een administratieve fout die in deze fase nog relatief eenvoudig oplosbaar is. Hoe anders is het als we de hele productielijn al hebben ingesteld en de verkeerde componenten worden geleverd! Dan kun je helemaal opnieuw beginnen met alle kosten van dien. Het voorkomen van fouten voorkomt hoge kosten.’
 
Design for Logistics
In de strategie van Design for eXcellence speelt ook de samenwerking met leveranciers een belangrijke rol. Belangrijke prestatie-indicatoren zijn kwaliteit, logistiek, technologie, kosten, communicatie en risicomanagement. Dankzij intensieve samenwerking en grote bestelvolumes kunnen voorkeursleveranciers hun tarieven voor de categorie A-componenten laag houden. Zij zorgen bovendien voor betrouwbare levering, ook van de minder toegepaste B- en C-componenten op basis van verwachte orders. De early involvement services van tbp electronics scheppen hiervoor de voorwaarden.
 
Design for eXcellence
‘In fase 2 bereiken we het Design for eXcellence en controleren we zorgvuldig de maakbaarheid en testbaarheid van de hele pcba’, vervolgt Swinnen. ‘De definitief berekende percentages voor productierendement (production yield) en productkwaliteit (slip through) nemen wij als resultaatverplichtingen in onze offertes op en daarin zijn wij als EMS-onderneming uniek. Deze berekeningen hebben nog steeds betrekking op de ontwerpfase.’
Na goedkeuring ontwerp worden alle uitgewerkte processtappen in het productiebeheerssysteem opgenomen. Dit systeem bewaakt of alle stappen daadwerkelijk worden gezet en vergelijkt de berekende en gemeten production yield- en slip through-percentages. Indien nodig worden direct corrigerende maatregelen genomen. Het uiteindelijke resultaat is een pcba met de hoogste productkwaliteit en productbetrouwbaarheid, volledig op maat, met maximale leveringsflexibiliteit en de laagste totale kosten.
 
right first time
‘Wij helpen de ontwerper direct de beste componenten, de juiste productiestappen en de beste teststrategie te kiezen voor het hoogst haalbare productieresultaat’, besluit Swinnen. ‘Dankzij onze early involvement services kunnen wij onze strategie van Design for eXcellence volledig toepassen. Natuurlijk kunnen we de pcba’s volledig volgens de specificaties van de opdrachtgever maken, maar dit levert niet het optimale eindresultaat op dat wij met onze aanpak van Design for eXcellence wél kunnen bereiken. Wij vinden de communicatie met de opdrachtgever en de ontwerpers in een vroegtijdig stadium erg belangrijk, zodat wij onze bevindingen kunnen toelichten. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en wederzijdse erkenning. Het bewustzijn groeit en dit heeft veel toegevoegde waarde. De effecten zien wij bij vervolgopdrachten, waarbij de ontwerpers steeds meer rekening houden met alle relevante aspecten. Liever vóórdenken dan nadenken en alles in één keer goed. ‘Right first time’ dankzij Design for eXcellence!‘
 
 
3/3
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items