Met sensoren rolstoelprestaties meten

27 juli 2018, 00:00
Linker foto: Bo Kramer, rolstoelbasketbalster van TeamNL (foto’s: marchollander.nl).
Linker foto: Bo Kramer, rolstoelbasketbalster van TeamNL (foto’s: marchollander.nl).

Maatwerk is bij rolstoelsport nog belangrijker dan bij reguliere sport, stelt onderzoeker Rienk van der Slikke. De interactie tussen atleet, rolstoel en sport is bepalend voor de prestatie in rolstoelsporten. De rolstoel is als het ware een verlengstuk van de atleet en moet meegenomen worden in de prestatiemeting, maar brengt ook weer zijn eigen eigenschappen en effecten op de prestatie mee. Het ontwarren van de interacties tussen rolstoel, atleet en sport, is van waarde voor de rolstoelsport in het algemeen, maar helpt ook de individuele atleet in zijn pogingen om prestatie te verbeteren en overbelasting blessures te voorkomen.

Sensoren

Van der Slikke heeft daarom een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren de individuele rolstoelprestatie te meten. De Wheelchair Mobility Performance Monitor is ontworpen om op eenvoudige en objectieve wijze rolstoelactiviteiten te meten. De methode is vervolgens toegepast bij verschillende rolstoelsporters van verschillend niveau, onder verschillende condities en bij drie verschillende rolstoelsporten (tennis, rugby en basketbal). Van der Slikke heeft onder meer gemeten bij de beste teams in rolstoelbasketbal en bij internationale toppers tijdens het ABNAMRO-tennistoernooi in 2017.

Inzicht

De metingen geven inzicht in de relatie tussen de fysieke beperking van de atleet en de prestatie, in de relatie tussen trainingen en wedstrijden, in de relatie tussen rolstoel-instelling en prestatie en in de verschillen in prestatie tussen de rolstoelsporten. De informatie helpt bij het professionaliseren van de rolstoelsporten, want het geeft fundament aan het aanscherpen van de regels, om de sporten zo eerlijk mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uitkomsten toepasbaar voor coaches en individuele atleten, om de eigen prestatie beter in kaart te brengen en te optimaliseren door nieuwe trainingen of betere rolstoelinstellingen.

Dagelijks gebruik

De vergaarde kennis is ook goed toepasbaar voor rolstoelgebruikers in het dagelijks leven. Inzicht in de fysieke belasting en belastbaarheid tijdens rolstoel-rijden kan helpen in het revalidatieproces. Uiteindelijk zou iedere rolstoelgebruiker eenvoudig zijn eigen prestatie moeten kunnen meten.

Rienk van der Slikke is onlangs op dit onderwerp gepromoveerd.

Bron: TU Delft
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items