Elektor Team

NEN lanceert normcommissie batterijen

10 december 2013, 14:36
NEN lanceert normcommissie batterijen
NEN lanceert normcommissie batterijen

Donderdag 15 december 2011 vindt de kick-off meeting van de NEN-normcommissie Batterijen plaats. Deze normcommissie houdt zich bezig met het ontwikkelen van normen voor accu’s en batterijen. Ook zorgt de normcommissie ervoor dat de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven voor het voetlicht gebracht worden bij de Europese en mondiale standaardisatie-organisaties.

 

De ontwikkelingen op batterij-gebied zijn de afgelopen jaren snel gegaan: de opkomst van elektrische fietsen en auto’s, de inpassing van wind- en zonne-energie in de elektriciteitshuishouding, maar ook strengere Europese regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. De markt voor accu’s en batterijen verandert dus, en dat betekent andere aanbieders, andere afnemers en andere eisen aan de producten. Daardoor ontstaat steeds meer behoefte aan heldere, uniforme afspraken over de kwaliteit en veiligheid van producten, processen en diensten. Op die manier kunnen partijen eenvoudiger zaken met elkaar doen, zodat Nederlandse bedrijven de marktkansen ten volle kunnen benutten. Op mondiaal en Europees niveau wordt al geruime tijd gewerkt aan normen voor batterijen en accu’s. Dit gebeurt binnen IEC en CENELEC. Tot voor kort was Nederland niet in dit overleg vertegenwoordigd, maar dat gaat nu dus veranderen.

 

Meer info:
http://www.nen.nl/web/Actueel/NEN-lanceert-normcommissie-batterijen.htm

Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items