PC-scope meet 1 miljoen golfcycli

29 augustus 2017, 10:48
PC-scope meet 1 miljoen golfcycli
PC-scope meet 1 miljoen golfcycli
De meetsoftware voor de USB- en PC-oscilloscopen uit de serie PicoScope 3000, 4000, 5000 en 6000 van Pico Technology wordt uitgebreid met een nieuw analysetool onder de naam DeepMeasure, waarmee we heel veel golfcycli kunnen correleren of eigenschappen van alle individuele cycli in één keer automatisch kunnen bepalen. De software is beschikbaar als een update.
 
Met de meeste digitale oscilloscopen kunnen we bepaalde automatische metingen doen, zoals bijvoorbeeld de frequentie, periodeduur, stijgtijden, duty cycle, maxima, minima en effectieve waarde van een signaal bepalen. Maar die meting is beperkt tot de golfcycli die op dat moment op het display te zien zijn. Dat geldt ook voor opgeslagen signalen: we moeten eerst naar een bepaald moment toe scrollen om dat op het scherm te krijgen en pas dan kunnen we de gemeten waarden aflezen.
 
Het tool DeepMeasure daarentegen kan “diepe metingen” doen. Dat houdt in dat het een tabel maakt van de meetresultaten van alle individuele perioden van het signaal, „zover het geheugen rijkt“. In de eerste versie van de nieuwe software kunnen tien parameters worden bepaald. Alle waarden worden per golfcyclus opgeslagen in de tabel. De PicoScope 3000 en 6000 beschikken over enorme geheugens van 512 MS resp. 2 GS, waarmee we vele duizenden perioden kunnen vastleggen bij de hoogste samplefrequentie. Met de software kunnen we dan alle golfcycli in het geheugen analyseren.
Deep Measure
De lijsten met meetresultaten kunnen daarna op elke gewenste parameter toenemend of afnemend worden gesorteerd, zodat het vinden van sporadisch optredende verschijnselen veel gemakkelijker wordt. We kunnen dan gemakkelijk bijvoorbeeld de periode met de langzaamste of snelste stijgtijd vinden of een zeldzame spike vinden tussen een miljoen gewone golven. En door op die te dubbelklikken krijgen we meteen de betreffende golfcyclus op het scherm om die nauwkeuriger te bekijken. Voor verdere analyses zijn ook histogrammen etc. beschikbaar. Bovendien kan de software de meetresultaten exporteren naar spreadsheets zoals bijvoorbeeld Excel of voor nauwkeurigere wiskundige analyse naar MatLab.
De PicoScope-software met DeepMeasure is ook voor bestaande gebruikers van de compatibele oscilloscoop-typen gratis. De betaversie kunt u trouwens hier downloaden.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items