Vijf jaar geleden voorzag de provincie Zuid-Holland een bevolkingskrimp op Goeree-Overflakkee. Ondernemers, overheid en onderwijs sloegen de handen ineen en ontwikkelden de visie Smart Water. Het doel: duurzame economische groei creëren met de water gerelateerde sectoren als motor.
 
Initiatiefnemers zijn Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO), de gemeente, de provincie, Rabobank en het onderwijs. Steef Visser* is voorzitter van  de FOGO en van de Stuurgroep Smart Water. ‘Met een duidelijke visie en een gestructureerde aanpak willen we ons doel bereiken. De focus helpt om nieuwe samenwerkingen op te starten en innovaties te stimuleren. Daardoor verwachten we in 2025 zo’n 1.600 nieuwe banen te scheppen.’ Dankzij Smart Water en andere ontwikkelingen zijn er de afgelopen vijf jaar al 1.300 nieuwe banen bijgekomen, een prachtig resultaat.
 

verbindende voorbeelden

‘Nu de visie en strategie staan, verbinden we zoveel mogelijk stakeholders met elkaar. En dat is precies mijn rol‘, vertelt Marlies Mulder**. ‘Op negen kruispunten houden vertegenwoordigers van ondernemingen, overheid en onderwijs zich bezig met de thema’s water en leven, water en voedsel, water en energie vanuit een technologische invalshoek. Lopende projecten die binnen onze kaders passen positioneren we binnen die kruispunten, zoals waterstofontwikkeling en getijden-energie. Dat leidt weer tot nieuwe initiatieven.’
 
Een mooi voorbeeld is Technieksucces om de jeugd te enthousiasmeren voor techniek en robotica. Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met programmeren, het aansturen van robots en virtual reality-brillen. Het lesmateriaal is ontwikkeld dankzij bijdragen van sponsoren als tbp. ‘Door kennisontwikkeling op het eiland maken we het voor jonge mensen interessant om hier te blijven’, aldus Marlies. ‘Prijzenswaardig vind ik de wervingsaanpak van de gemeente om voormalige eilandbewoners voor functies bij de gemeente terug te halen naar Goeree-Overflakkee.’
 

ambitieus doel

‘Met andere samenwerkingsverbanden zijn we in gesprek, zoals de Energie Coöperatie, de Energieke Regio en Paulina.nu’, vervolgt Marlies. ‘Vanuit Smart Water ontstaan onderlinge kruisbestuivingen. Zo ontwikkelen installateurs gezamenlijk hun water-stofkennis en bespreken bedrijven gezamenlijke energie-opwekking en -verdeling op een bedrijventerrein. Goeree-Overflakkee wil op water gerelateerde onderwerpen hét kenniscentrum worden.’
 
‘Ons ambitieuze doel is gericht op de lange termijn; het is belangrijk dat we over de grenzen van tijd en mogelijkheden heenkijken om grote stappen te zetten’, benadrukt Steef. ‘Het onderwijs is aangehaakt om de kennisontwikkeling op het eiland te borgen. We hebben iedereen nodig om ons doel te bereiken.’
 
Steef en Marlies juichen dan ook de betrokkenheid van tbp toe, onder meer door dit artikel over Smart Water. ‘Dat is een compliment waard!’

Meer info: fo-go.nl/smart-water

* Steef Visser is CEO van Visser & Visser Accountants Belastingadviseurs
** Marlies Mulder is directeur van De Zakenpartner – intermediair tussen overheid en bedrijfsleven
Workshop Smart Water