De test engineers van tbp hebben onlangs hun intrek genomen in een modern onderkomen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hier komt de hightech maakindustrie bijeen om samen te innoveren en de gezamenlijke concurrentiekracht te versterken.
 
De ingebruikname van het eerste bedrijfsgebouw is nog maar het begin. In totaal zijn vijf bedrijfsgebouwen in het plan opgenomen en de belangstelling uit binnen- en buitenland groeit. Innovatieve toeleveranciers, specialistische bedrijven en technische onderwijs- en kennisinstellingen vestigen zich hier om bij te dragen aan kennisuitwisseling en innovatie. Ze profiteren van gezamenlijke voorzieningen als een business centre, flexibele productieruimtes, magazijnen en centrale catering.

Wisselwerking

‘Het is een heel aantrekkelijke regio’, zegt managing director John Blankendaal van Brainport Industries, de coöperatie van hightech toeleveranciers in Nederland. ‘Universiteiten, hbo en mbo zijn in de buurt of met hun technische opleidingen op de campus gevestigd. Hierdoor ontstaat een prachtige wisselwerking tussen leer- en praktijkomgeving. Ons innovatieprogramma krijgt hier ook een plek. Zo ‘landen’ er fieldlabs om technologische ontwikkelingen in de praktijk uit te testen.’

Bereikbaar en groen

De campus is uitstekend bereikbaar nabij rijksweg A2/N2 en Eindhoven Airport. Gezorgd is voor goede openbaarvervoerverbindingen. Provincie en gemeente werken er bovendien hard aan om de infrastructuur aan te passen.
 
Het terrein krijgt een prachtige groene uitstraling als onderdeel van stadspark Brainport Park. Groen betekent ook duurzaam. Het uitgangspunt is dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. De ambitie is om de campus geheel energieneutraal te laten functioneren, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen.