Er zijn vergevorderde plannen om te komen tot een Benelux-vestiging van het IIOM, het International Institute of Obsolescense Management. 'OM' is een discipline binnen het management om te voorkomen dat gebruikte elektronicacomponenten tijdens de levenscyclus van een product niet meer beschikbaar zijn of zonder vervanging blijven. Tot nu toe opereren PCB-productiebedrijven en OEM-ers uit de Benelux nog onder de Duitse paraplu van het IIOM. De Benelux-bedrijven willen nu een eigen vestiging.

Voorbereidingen voor een speciale Benelux-vestiging zijn in volle gang. Zo hebben Belgische en Nederlandse bedrijven uit zowel de productie- als distributiehoek begin februari een initiatiefbijeenkomst bijgewoond in het hoofdkantoor van Elektor, gevestigd in Limbricht bij Sittard. Deze bijeenkomst stond onder leiding van de Brit Stuart Kelly, de voorzitter van het IIOM.

Kelly toont zich enthousiast over de bijeenkomst en gelooft dat het Benelux-initiatief veel kans van slagen heeft. Het lidmaatschap staat open voor elk geïnteresseerd bedrijf, niet alleen voor OEM-ers, PCB-productiebedrijven, distributeurs of systeemintegratoren. Zo denkt Kelly aan de hele 'supply chain', dus ook aan eindgebruikers in bijvoorbeeld de chemie, de luchtvaart en de spoorwegen. Het is daarnaast mogelijk om als individu lid te worden. Een lidmaatschap geeft onder andere recht op toegang tot speciaal op OM gerichte bijeenkomsten, inzage in specifieke informatie op de website, kortingen op workshops en een abonnement op regelmatig verschijnende nieuwsbrieven.

Het IIOM heeft met zijn Benelux-initiatiefnemers afgesproken binnenkort te komen tot een oprichtingsvergadering. Benelux-initiatoren zoals Arcoss (B; verkoop gereedschappen) en Alcom (NL; distributie componenten) zullen daarna vermoedelijk het voorlopige dagelijkse bestuur vormen. Een ledenvergadering zou vervolgens een algemeen bestuur, een Council, moeten kiezen. Nadere gegevens over de oprichtingsvergadering volgen nog. Als het tot een oprichting van een Benelux-vestiging komt, is dat de eerste vestiging op het vasteland van Europa naast de Duitse vestiging.