Wondermateriaal maakt een eind aan de Spider-app

13 juni 2017, 21:33
De Spider-app op een smartphone. Afbeelding: Stupidipedia / PD
De Spider-app op een smartphone. Afbeelding: Stupidipedia / PD
Onderzoekers van Queen's University's School of Mathematics and Physics hebben in samenwerking met Stanford University, de University of California, de California State University en het National Institute for Materials Science in Japan nieuwe, dynamische hybride-materialen ontwikkeld, die niet alleen erg snel stroom geleiden, maar ook heel licht zijn en dermate stabiel, dat ze vrijwel onbreekbaar zijn. Bovendien kunnen ze in conventionele halfgeleiderfabrieken worden geproduceerd.

De onderzoekers combineerden fullerenen van het type C60 met gelaagde materialen zoals grafeen en hBN (boornitride) en kregen zo een unieke grondstof met bijzondere eigenschappen, die vooral relevant zijn voor mobiele apparaten. Als u het begrip „Spider-app“ nog niet bent tegengekomen en het ook nog niet zelf heeft meegemaakt: daarmee wordt het gebroken display van een smartphone bedoeld. Met het nieuwe materiaal kan dit breken van het display misschien spoedig tot het verleden behoren, omdat het ultra-stabiel is. Het is vooral interessant, dat alleen de combinatie van materialen deze onbreekbaarheid vertoont, maar niet de uitgangsmaterialen zelf.
 
Volgens Dr. Elton Santos heeft het wondermateriaal eigenschappen vergelijkbaar met silicium, maar een grotere chemische stabiliteit, minder gewicht en een grotere flexibiliteit. Juist die laatste eigenschap maakt dat een display gemaakt uit dit wondermateriaal vrijwel niet zou kunnen breken. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het vakblad ACS Nano en zouden heel goed kunnen leiden tot een heel nieuwe klasse van nog meer wondermaterialen. Het nieuwe materiaal heeft echter geen band gap. Dat probleem moet nog worden opgelost, want band gaps zijn essentieel voor  het fabriceren van actieve halfgeleiders. Er tekent zich al een oplossing af in de vorm van TMD’s (overgangsmetalen) zoals de dichalcogeniden, waarmee men hoopt, de concurrentie met het traditionele silicium aan te kunnen gaan.

 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items