Zijn mobieltjes ongevaarlijk?

13 februari 2018, 14:07
Zijn mobieltjes ongevaarlijk?
Zijn mobieltjes ongevaarlijk?
Volgens het Amerikaanse National Toxicology Program is de straling van mobieltjes ongevaarlijk voor mensen. De nieuwste onderzoeken aan ratten en muizen tonen dat aan.

In de afgelopen decennia zijn honderden onderzoeken met verschillende kwaliteit en doelstelling gedaan naar de gezondheidsaspecten van het gebruik van mobiele data. De laatste tijd is het wat rustiger geworden, omdat er blijkbaar geen schandalen aan het licht gekomen zijn. De inschatting van de overheid is eerder: Veel lawaai om niets. En dat is ook de conclusie uit de nieuwste onderzoeken met dierproeven op ratten en muizen.

De dieren werden meer dan twee jaar, dus bijna levenslang, negen uur per dag blootgesteld aan een elektromagnetisch veld, dat tijdens de bestralingstijd om en om tien minuten actief was en tien minuten was uitgeschakeld. Ratten werden blootgesteld aan velden met een stralingsbelasting van 1,5 tot 6 W/kg. Het is daarbij belangrijk om te weten, dat 1,5 W/kg lichaamsgewicht de maximale waarde is, waaraan mensen bij het gebruik van een mobieltje worden blootgesteld. Bij muizen was de dosis met 2,5 tot 10 W/kg nog groter.

De resultaten waren meer dan inconsistent. Terwijl bij muizen, onafhankelijk van de dosis, geen schade kon worden vastgesteld in vergelijking met onbestraalde muizen, waren er bij ratten wel afwijkingen: bij ratten werd schade geconstateerd, zoals bijvoorbeeld cardiomyopathie, dus een negatieve invloed op het weefsel van de hartspier. Bovendien ontwikkelden mannelijke ratten vaker tumoren aan het zenuwweefsel in de hartstreek dan de dieren in de onbestraalde controlegroep. Als vrouwelijke ratten tijdens de zwangerschap werden bestraald, hadden de nieuwgeborenen een klein geboortegewicht, maar haalden die achterstand tijdens hun kindertijd weer in.

Tot zover zou je de indruk krijgen, dat de beoordeling „ongevaarlijk“ niet helemaal is te rechtvaardigen. Maar er werd nog een verbluffend effect ontdekt: de bestraalde ratten leefden langer dan de onbestraalde controlegroep. Al met al staan de onderzoekers voor een raadsel, waarvan de meest voor de hand liggende verklaring is, dat het hier om toevallige effecten gaat. Op basis van deze experimenten is het misschien lastig om te besluiten dat de straling ongevaarlijk is, maar het is ook niet gelukt om te bewijzen dat hij wel gevaarlijk is.

Daar komt nog bij, dat er gebruik is gemaakt van elektromagnetische velden die overeenkwamen met 2G- en 3G-netten, die vooral voor puur telefoneren of SMS'en worden gebruikt. Daarom zeggen de experimenten weinig voor de nieuwe 4G- of zelfs 5G-netwerken met het veranderde gedrag van de gebruikers van smartphones. Het onderzoek verloopt nogal traag en er moet dus nog veel meer worden onderzocht.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items