Elektor Team
Over dit artikel

applikator: optische digitale-audio-zender

applikator: optische digitale-audio-zender
elektuur mei 1988 0 Applikator is een rubriek waarin interessante kompo- nenten met hun toepassingen worden beschreven. De inhoud is gebaseerd op informatie die door fabrikanten en importeurs is verstrekt en stoelt niet noodzakelijkerwijs op praktijkervaringen van de redaktie. OPTISCHE DIGITALE- AUDIO-ZENDER Veel CD-spelers, zelfs goed- kope typen, bezitten een digitale signaaluitgang. CD-spelers die al met een optische sigaaluitgang zijn uitgerust, zijn echter nog tamelijk zeldzaam. Met de hier gepresenteerde scha- keling (die in een volgen- de Elektuur zal worden ge- kompleteerd met een bij- behorende regelversterker) kan men iedere van een digitale uitgang voorziene CD-speler met een opti- sche zender uitrusten, zo- dat men de digitale audio- signalen zonder brom, ruis en verliezen direkt via glas- vezel naar een andere plaats (bijvoorbeeld een aktieve luidsprekerbox) kan transporteren. Glasvezelkabel zal in de toekomst steeds meer ge- bruikt worden voor het transporteren van digita
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...