Elektor Team
Over dit artikel

De dubbel-gebalanceerde mixer

werking en toepassing

De dubbel-gebalanceerde mixer
In hoogfrekwent-termen kan een mixer of mengtrap het beste worden omschreven als een niet-lineaire schakeling of komponent die frekwentie-konversie mogelijk maakt volgens het superheterodyne-principe. Mixers worden dus per definitie altijd aangetroffen in front-ends van "super-ontvangers". Maar ze worden ook toegepast in andere instrumenten en in meetapparatuur voor bijvoorbeeld het vaststellen van het dynamisch bereik van een ontvanger of het meten van de fase-ruis van een oscillator. Hier wordt een populaire mengtrap-variant onder de loep genomen, namelijk de dubbelgebalanceerde mixer.Het blokschema van figuur 1 geeft aan hoe een mixer doorgaans wordt gebruikt. Hoewel deze schets vrij algemeen is gehouden, staat hij tegelijk model voor de opzet van een front-end in een superheterodyne-ontvanger. Zoals te zien, bezit de mixer drie aansluitingen: F1 is een signaal van betrekkelijk laag nivo en kan bijvoorbeeld het van de antenne afkomstige ingangssignaal van een ontvanger zijn; F2 is een signaal met een hoog nivo en is in een "super-ontvanger" doorgaans afkomstig van een al dan niet afstembare oscillator; het mengprodukt F3 bezit eveneens een hoog nivo en korrespondeert met het zogeheten middenfrekwent-signaal (afgekort "MF" of "IF") in super-ontvangers.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...