Elektor Team
Over dit artikel

stroommonitor

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Het meten van de stroomopname van een apparaat is altijd een wat lastige aangelegenheid. Plaatst men daartoe een shuntweerstand in de (positieve) voedingsleiding, dan bezit de meetspanning per definitie een offset ter grootte van de voedingsspanning. De eenvoudigste remedie hiervoor is uiteraard om de meetweerstand in serie met de nulleiding op te nemen, maar helaas is dit uit schakeltechnische overwegingen niet altijd mogelijk. Met bijgaande schakeling kan het euvel worden omzeild. Deze rond een opamp en een MOSFET opgezette "stroommonitor" verwijdert de common-mode-spanning en heeft een instelbare versterking, zodat de overdrachtsverhouding naar wens kan worden gekozen. De stroomopname van het geheel bedraagt slechts enkele mA's.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...