Elektor Team
Over dit artikel

kapaciteitsmeter

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Aangezien de wisselstroomweerstand van een kondensator bij toenemende kapaciteit steeds geringer wordt, kan deze impedantiewaarde uitstekend dienen als uitgangspunt bij het bepalen van de waarde van een onbekende kondensator. Het meten van de wisselstroomweerstand is betrekkelijk simpel. De uitgang van een oscillator wordt verbonden met een spanningsdeler die uit een ohmse en een kapacitieve weerstand bestaat. Als kapacitieve weerstand wordt de te meten kondensator gebruikt. De op het knooppunt van beide komponenten gemeten spanning wordt gelijkgericht en via een draaispoelinstrument uitgelezen. De uitslag van het instrument neemt toe naarmate de kapaciteit van de kondensator groter is. Wanneer men de schakeling met behulp van een aantal nauwkeurige referentiekondensatoren kalibreert, wordt een eenvoudige maar zeer bruikbare kapaciteitsmeter verkregen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...