Elektor Team
Over dit artikel

intelligent LC-display

werkt via de printer-poort

intelligent LC-display
Bij microcontroller-applikaties, maar ook bij systemen die rond een PC zijn opgebouwd, is er vaak behoefte aan een kompakt display. Een groot grafisch beeldscherm is dan te veel van het goede. De schakeling die we hier voorstellen, bevat een standaard LC-display met twee regels van ieder zestien karakters. Precies genoeg om beknopte berichten weer te geven. De aansturing vindt plaats via een gewone parallelle poort, bijvoorbeeld de printer-poort van een PC.De printer-poort van een computer is voor veel meer toepassingen te gebruiken dan alleen het aansturen van een printer. In principe kan iedere I/O-komponent die via een 8-bits parallelle bus kommuniceert, op deze poort worden aangesloten. Met behulp van enkele eenvoudige software-instrukties kan dan de informatie worden verzonden. Bij de schakeling die we hier voorstellen, is dat nu precies wat er gebeurt. Een simpele I/O-bouwsteen in de vorm van een twee-regelig LCD wordt verbonden met de printer-poort. Omdat vrijwel alle LC-displays gebruik maken van dezelfde controller van Hitachi (HD44780A00), is de verkrijgbaarheid van geschikte displays geen probleem. De programmering kan met behulp van iedere (hogere) programmeertaal, bijvoorbeeld BASIC of C.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...