Elektor Team
Over dit artikel

windenergie-akkulader

windenergie-akkulader
wi nd E n E rg i E- a kku IadE r E erstE prijs UK C John Daki n Kleine windgeneratoren zijn uit niet meer dan een (radia- De DC/DC-conerter is nodig Telkens als T2 spert zal de met name nuttig oor mensen tor)entilator - motor uit een omda
Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden.  Helaas is de beschikbare informatie op de website niet zo uitgebreid is als de artikelen vanaf 2000, maar de PDF bevat wel het volledige artikel. Uiteraard zijn de schakelingen al wat ouder, maar ze geven u toch een goede indruk van de mogelijkheden van de elektronica uit die tijd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...