Meer over Motor (27)

| Een motor in- of uitschakelen is enigszins lastig. Een motor vertoont eerst inductief gedrag welke gepaard gaat met hoge startstromen. Dat h...

Door CJ Abate

| Wat is motorbesturing? Tijdens een webinar op 17 februari a.s. bespreken Elektor-ingenieurs onderwerpen als PWM, H-bruggen en faseregeling v...

| Ondanks de hypes over elektrische auto's of brandstofcellen is er nog steeds potentieel in de verbrandingsmotor. In het motorlaboratorium va...

Door Lucky

| Drive a small DC motor at very low speed WITHOUT microcontroller.

| De Masterclass Auto-elektronica geeft u op efficiënte wijze inzicht en kennis van auto-elektronica en diagnose. Elektor-lezers bieden we dez...

| De toepassing van elektronica in de auto is de laatste jaren enorm toegenomen. De Masterclass Auto-elektronica geeft u op efficiënte wijze i...

| De toepassing van elektronica in de auto is de laatste jaren enorm toegenomen. De Masterclass Auto-elektronica geeft u op efficiënte wijze i...

| Dit uitbreidingsboard voor de Raspberry Pi heeft vier motor-besturingsuitgangen voor krachtige LEGO EV3 Mindstorms motoren en 16 gebufferde...

| Positioneringssystemen voor satellietschotels zijn voorzien van een overbrenging met een wormwiel en daardoor heel stevig. Dat is geen wonde...

| Wat voor nut heeft het beste katalysatorsysteem als zijn onderdelen niet goed werken. Behalve de katalysator, die slechts een beperkte leven...