Elektor Team
Over dit artikel

pompautomaat voor vloerverwarming

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Anders dan gewone" cv-installaties, zijn vloerverwarmingssystemen doorgaans voorzien van een ongeregelde en dus continu draaiende pomp. En dit terwijl ook bij deze systemen geldt dat de pomp rustig uitgeschakeld kan worden wanneer de installatie niet in gebruik is of wanneer er geen warmtevraag is. Met een geschikte schakelautomaat is bij vloerverwarmingsinstallaties dus een flinke besparing op de elektriciteitsrekening mogelijk. De hier beschreven schakeling is speciaal ontworpen voor dit doel. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de pomp alleen draait indien er sprake is van warmtevraag. Het criterium hierbij vormt de temperatuur van de aanvoerleiding
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...