Elektor Team
Over dit artikel

lichtnetontstoring

opbouw en werking van netfilters

lichtnetontstoring
Wanneer luidsprekers kraken en computers van slag raken, dan is de kans groot dat er lichtnetstoringen in het spel zijn. Om van dit hinderlijke verschijnsel verlost te worden, staan gelukkig effectieve maatregelen ter beschikking in de vorm van speciale netfilters. Bijkomend voordeel is dat deze filters tegelijk verhinderen dat door het apparaat in kwestie geproduceerde storingen in het lichtnet terechtkomen.Hoewel de strenge EMC-wetgeving er eigenlijk borg voor zou moeten staan dat elk apparaat tegenwoordig voldoet aan de normen wat de productie v…n en de gevoeligheid v¢¢r storingen betreft, valt in de praktijk te constateren dat lichtnetontstoring steeds belangrijker wordt. Dat ligt niet zozeer aan een toename van de hoeveelheid storing alswel aan de steeds onaangenamere uitwerking die dit soort storing op complexe apparaten als computerinstallaties heeft. Een beetje gekraak uit een radio is daarbij vergeleken heel onschuldig.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...