Elektor Team
Over dit artikel

thyristor/triac-tester

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Deze simpele schakeling vormt een uiterst handig hulpmiddel om snel thyristoren en triacs te controleren. Bij triacs kunnen alle vier de kwadranten worden getest, maar bij thyristors dient men uiteraard een positieve voedingsspanning en triggerstroom in te stellen. Het eerste is mogelijk met S3, terwijl met S1 de polariteit van de triggerstroom kan worden gekozen. R1 en R2 zijn op een stroom van ongeveer 28 mA gedimensioneerd, hetgeen voor nagenoeg alle thyristoren en triacs voldoende is. De houdstroom wordt voornamelijk door R3 bepaald en bedraagt hier ca. 125 mA. Voor verreweg de meeste typen volstaat die stroom om na triggering in geleiding te blijven.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...