Elektor Team
Over dit artikel

EDiTS Pro - deel 2: de software

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
EDiTS Pro - deel 2: de software
HOBBY MODELBOUW EDiTS Pro deel 2de besturingssoftware Nadat in de orige afleering de hard- ware centraal stond kunnen we nu ingaan op de PC-software Het EDiTS-Pro-pro- gramma is ontwikkeld oor gebruik onder Windows en commu- niceert met
Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden.  Helaas is de beschikbare informatie op de website niet zo uitgebreid is als de artikelen vanaf 2000, maar de PDF bevat wel het volledige artikel. Uiteraard zijn de schakelingen al wat ouder, maar ze geven u toch een goede indruk van de mogelijkheden van de elektronica uit die tijd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...