Burkhard Kainka
Over dit artikel

Kristalontvanger met EAA91

Kristalontvanger met EAA91
Deze 'buizen-kristalontvanger' kan worden beschouwd als een verdere ontwikkeling van de klassieke kristaldetector. In weerwil van de eenvoud is met een dergelijke ontvanger een verbazend selectieve ontvangst mogelijk, aangezien de gelijkrichter zeer hoogohmig is en de afstemkring nauwelijks belast. Het uitgangssignaal van de ontvanger kan met een kristal-oortelefoon of met een kleine actieve box worden beluisterd en heeft een echt 'buizenkarakter'.
De EAA91 is een dubbele diode met een gloeispanning van 6 V/300 mA. In tegenstelling tot een germanium- of siliciumdiode (of een klassieke kristaldetector) kent de buisdiode geen drempelspanning. Zelfs totaal zonder anodespanning bereiken altijd enkele elektronen de anode. De gemeten kortsluitstroom bedraagt ongeveer 30 A. Over een belastingsweerstand van 1 M valt een spanning van maar liefst 0,5 V. De buis wekt zelf de vereiste voorspanning op.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...