Over dit artikel

Speurneus voor slechte lucht

Nieuwe CO2-sensors bewaken de luchtkwaliteit

Speurneus voor slechte lucht
De hier gepresenteerde CO2-sensors werden speciaal ontwikkeld om te worden toegepast in systemen voor luchtbehandeling. Deze sensoren vallen op door hun hoge selectiviteit en grote stabiliteit.
De concentratie van CO2 in de omgevingslucht wordt in woningen en kantoren wel gezien als maatstaf voor de luchtkwaliteit. Het zou dan ook voor de hand liggen om een systeem voor luchtbehandeling te laten functioneren op basis van de gemeten CO2-concentratie. Helaas was dit echter lange tijd onmogelijk door het ontbreken van betaalbare en stabiele sensors . Met de hier beschreven nieuwe sensors met vaste elektrolyt kan nu een goed werkend en onderhoudsvrij meetsysteem worden opgebouwd.
In de frisse buitenlucht zal de CO2-concentratie ongeveer 350 ppm (parts per million) bedragen. Deze waarde is onderhevig aan enige (natuurlijke, maar ook door de mens veroorzaakte) schommelingen. Deze schommelingen hebben meestal een kleine amplitude en een zeer lange tijdconstante. In een woon- of werkomgeving kan de CO2-concentratie, door het ademen van personen en bijvoorbeeld de rook van sigaretten, oplopen tot enkele duizenden ppm.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...