Jan Buiting
Over dit artikel

Lichtnet-LAN

Audio en data via het stopcontact

Lichtnet-LAN
In het verleden ging lichtnet-communicatie niet veel verder dan een primitieve 1-kanaals aan/uit-schakeling met een 130-kHz-draaggolf. Maar inmiddels is allerlei apparatuur te koop waarmee niet alleen analoge en digitale audio, maar ook PC-data met voldoende snelheid via het lichtnet kan worden verstuurd. Een interessante vraag hierbij is natuurlijk: hoe werkt zoiets eigenlijk?
Voor alle duidelijkheid: professionele systemen, bedoeld voor het verzenden van data via het landelijk elektriciteitsnet, worden hier buiten beschouwing gelaten. Ook de omstreden en door zendamateurs zo gevreesde power-line-communication (PLC) valt buiten dit kader. We concentreren ons hier op het versturen van analoge en digitale signalen via het lichtnet in een woning of kantoor. Een toenemend aantal fabrikanten claimt hiervoor de beste oplossing te hebben tegen de laagste prijs. In dit artikel gaan we nader in op een systeem dat betrouwbaar blijkt te werken, maar niet tot de goedkoopste oplossingen behoort.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...