Over dit artikel

Delphi voor elektronici (5)

Meten met de geluidskaart

Delphi voor elektronici (5)
In deel 4 van deze cursus hebben we de geluidskaart van de PC gebruikt om allerlei golfvormen op te wekken. In deze aflevering gaan we het omgekeerde doen: Golfvormen die binnenkomen op de lijningang van de geluidskaart worden opgeslagen en vervolgens op het beeldscherm zichtbaar gemaakt. Voordat we zo'n PC-oscilloscoop gaan programmeren, bekijken we eerst een aantal Delphi-onderwerpen die we daarvoor nodig hebben.Het project dat we nu gaan beschrijven, heeft tot doel om een PC-oscilloscoop te realiseren die gebruik maakt van de geluidskaart in de PC als A/D-omzetter. Dit project bestaat uit vier onderdelen:1. Het tekenen op Canvas, het ‘tekenscherm’ in Delphi, als inleiding om vertrouwd te raken met de materie.2. Het tekenen van een sinuscurve. Daarbij leren we meteen een stukje hergebruik in Delphi.3. Het controleren van de noodzakelijke apparatuur aan boord van de PC: de geluidskaart.4. Het belangrijkste onderdeel: Het bouwen van een oscilloscoop waarmee een wisselspanning op de lijn-ingang van de geluidskaart kan worden zichtbaar gemaakt op het scherm.De eerste drie punten behandelen we in dit deel. Het vierde is wat uitgebreider en dat komt volgende maand apart aan bod.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...