Over dit artikel

Eenfoud

Eenfoud

Eenvoudig, apart en toch een doel, dat was het uitgangspunt voor deze 'robot'. Of mogen we hier niet van een robot spreken? Hij is opgebouwd uit één wiel, één motor, sensoren, een microcontroller, LED’s, batterijen en 'poten'. Als de motor afwisselend langzaam één omwenteling linksom maakt en daarna rechtsom, en de 'poten' blijven de ene keer meer in de ondergrond steken dan de andere, dan gaat hij enigszins naar voren. Als hij dan ook nog steeds in de richting van het licht blijft draaien, danwordt het een echte lichtzoeker.

Een globale beschrijving van enige onderdelen is als volgt.

Wiel

Als wiel is een normaal rubber wieltje gebruikt. Dit heeft voldoende grip op de ondergrond, soms zelfs te veel. Met name in de rolrichting, maar ook dw...

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...