Over dit artikel

LED als Lichtsensor

LED als Lichtsensor

In de robotica speelt het meten van de lichtsterkte en meer nog het meten van verschillen in lichtsterkte een belangrijke rol. Meestal wordt daarbij een standaardschakeling gebruikt (zie figuur 1) waarin de stroom door een fototransistor wordt gemeten met behulp van een hulpweerstand R1 (en verder met een A/D-converter). De waarde van R1 vormt hierbij een beperking voor het meetbereik. Een grote weerstandswaarde is geschikt voor het meten bij weinig licht, een kleinere weerstandswaarde voor hetmeten bij veel licht. Ook het oplossend vermogen van de A/D-converter beperkt het meetbereik.

Maar ook een LED heeft (in sperrichting) een geleidend vermogen dat afhankelijk is van de lichtsterkte. Dit is weliswaar een stuk kleiner dan de stroom door...

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...